Send oss en forespørsel

Energiforbruk 21% under kravet

Nye Tu skule som ble omtalt i forrige nyhetsbrev har nå hatt et års drift. Ikke bare fungerte skolen den dagen den ble overlevert – den har et målt energiforbruk etter første års drift på 21% under kravet til passivhus.

Tu Skule

Passivhus kravet til energibruk i skoler er under 75kWh/m2/år og de byggene som oppføres etter denne standarden beregnes til et energibruk under dette. Dessverre så viser ENOVA sin statistikk at i 2014 brukte de innrapporterte byggene i Norge som er oppført etter denne standarden i snitt 139kWh/m2/år i snitt. Det vil si at byggene som oppføres som passivhus bruker 85% mer energi enn det som er beregnet.

Tu skule derimot har et målt årsforbruk, under første års drift, på 59kWh/m2/år som må sies å være fantastisk.

«TU-skule har fire nivå, et samlet areal på 5.052 kvadratmeter og er formet som en stjerne. Byggherre er Klepp kommune. Skolen er en baseskole med kapasitet for 350 elever. I tillegg til klassebaser, har skolen en aula med plass til 350 personer, et stort bibliotek, kantinekjøkken, musikkrom, rom for sløyd, mat og helse, kunst og håndverk og keramikk. Etter skoletid bruker SFO vrimleareal, klasserom og rom for kunst og håndverk.

Tu skule er et passivhus, prosjektert og ført opp etter Tek10.

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på varme-pumpe mot jordvarme. Det er boret 11 energibrønner ned til 200 meter. Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varme-gjenvinning med vav-spjeld på alle rom.

Varmeanlegget er styrt og overvåket av Datavaktmesteren med kommunikasjon på modbus til varmepumpe for integrasjon mot øvrige komponenter. Energidata på skolen samles inn via M-bus direkte i undersentralene.

Ventilasjonsanleggene er styrt og overvåket med egne Datavaktmester undersentraler med integrert optimizer for optimal viftedrift.

Alle VAV-spjeld på skolen kommuniserer direkte med Datavaktmesteren undersentraler på modbus – hvor alle data fra spjeldene integreres. Spjelddataene distribueres så over TCP/IP nettverket i bygget til tilhørende ventilasjonssentral for kalkulering av optimalt viftepådrag.

I hvert rom måles temperatur, luftkvalitet og fuktighet av Datavaktmesterens nye følerserie som kommuniserer på modbus til nærmeste undersentral. I hvert gulvvarme skap sitter det en desentralisert I/O modul som styrer gulvvarme ventilene og kommuniserer til nærmeste undersentral.

Alle data kommuniseres så til Klepp kommunes sentraliserte web-baserte Datavaktmester toppsystem for effektiv drift og overvåking.»