Send oss en forespørsel

Sett anleggene i feriemodus

Det nærmer seg nå ferie og mange byggninger stenges ned, enten det er skole, industribygg eller kontorbygg. Det er da viktig at man husker å legge inn ferie i årsuret på Datavaktmesteren.

Å stenge ned bygget er like viktig om bygget er stengt noen dager eller en uke i løpet av ferien. Når Datavaktmesteren settes i ferie stopper ventilasjonsanleggene, varmen/kjølingen går ned på ferietemperatur og eventuelt lys er av. Dette gir store besparelser på energiforbruket og driftstimer på teknisk utstyr, som igjen gir en økonomisk gevinst rett på bunnlinjen i din organisasjon.

Tiden som brukes på dette er godt betalt! Ta kontakt med serviceavdelingen for hjelp på ksh@ke.no

Uten navn

Husk å definere dagene bygget skal være i ferie med «Ferie» i årsuret og man kan med fordel sette de siste dagene før oppstart til søndag. Grunnen til at man setter den siste dagen til søndag er at man da hever temperaturene fra ferietemperatur til nattemperatur uten unødig oppstart av for eksempel ventilasjonsanlegg.

Uten navn1

Uten navn3

Dersom ferie ikke er satt opp i ukeuret, må vi huske å definere hvilken årsur denne koblingen skal følge samt definere hva anlegget skal gjøre i «Ferie». Dette eksempelet viser et ukeur som styrer varme i kontor og som eksempelet viser er dette satt til å gå i «Ferietemperatur» når årsuret er i «Ferie».

Uten navn3

Dette eksempelet viser et ukeur som styrer et ventilasjonsanlegg og som eksempelet viser er dette satt til å gå i «Av» når årsuret er i «Ferie».