Send oss en forespørsel

Vann- og avløpsautomatikk

KE Automasjon leverer komplette automatikk- og driftskontroll anlegg innen VA-anlegg i Norge og på Svalbard. Alt fra enkle målekummer til store avanserte prosessanlegg hvor alt betjenes
trygt og sikkert via WEB basert driftskontroll.

VA-anlegg i Norge påvirkes av strenge krav til miljø, økonomi, datasikkerhet, effektivitet og dokumentasjon. VA anlegg er en brikke i samfunnskritisk infrastruktur og er underlagt strenge myndighetskrav til datasikkerhet, noe KE Automasjon jobber kontinuerlig med å forbedre og optimalisere. Norge, med sin varierende geografi, er utfordrende innen VA. Lange avstander, arktiske forhold og krevende kommunikasjonsforhold sammen med kravene som stilles forutsetter det svært gode driftskontrollanlegg med høy grad av kvalitet.

Det blir stadig et større behov for systemintegrasjon, modernisering og optimalisering av VA anlegg. Med vår lange erfaring i automasjon innen produksjonsindustri og smarte bygg løser vi våre kunders ønsker og utfordringer på en god og trygg måte.

 •  Pumpestasjoner
 •  Trykkøkning
 •  Høydebasseng
 •  Målekummer
 •  Avløpsrenseanlegg
 •  Vannbehandlingsanlegg
 •  Frostsikkringssystemer

______________________________________________________________________________________________

 • Prosjektledelse
 • Prosjektering av automatikktavler/automatikk
 • Idriftsetting og optimalisering
 • Software-utvikling, driftskontroll og PLS-systemer
 • Automatikktavle
 • Web-basert driftskontroll
 • PLS-system med operatørpanel som standard
 • Failsafe løsninger på varslingssystem og betjening
 • Bred erfaring innen kommunikasjonsløsninger, spesielt innen Mobil 4G/5G
 • Datasikkerhet med 2faktor autentisering for driftspersonell

 

vann-og-avlop

Ta gjerne kontakt for et løsningsforslag.   

Se vår brosjyre her!

Thomas Bergene
Leder vann og avløp
934 16 818
tb@ke.no

Thomas Bergene