Send oss en forespørsel

Datavaktmesteren®

 

#energijeger
#energijeger

Det første SD-anlegget med navnet Datavaktmesteren for energibesparing ble levert til Helikopterservice sin terminal på Sola i 1988. Datavaktmesteren revolusjonerte den gang det etablerte markedet innen byggautomasjon med egenutviklet software på plsèr levert fra B&R og et PC-basert brukergrensesnitt.

I dag, flere tiår senere ligger fremdeles Datavaktmesteren i tet i byggautomasjons markedet, og leverer ukentlige nye anlegg med utrolige energibesparelser. Selv om vi har levert anlegg over flere tiår og utviklingen skjer kontinuerlig er vår filosofi at nye teknologi hele tiden skal kunne være kompatibelt med det som er levert tidligere.

Energibesparelse er nettopp det begrepet som hele tiden ligger i ryggraden til våre ansatte, enten det gjelder utvikling, prosjektering, rådgiving eller service.

Ved å samhandle de tekniske anleggene i et bygg og sørge for at bruken er tilpasset behovet er det sjelden at energireduksjonen i et bygg ligger under 30% etter installasjon av Datavaktmesteren.

Datavaktmesteren er et brukervennlig system som i årenes løp er blitt utviklet i tett samarbeid med brukerne. Det er levert over 2000 Datavaktmester- sentraler i hele Norge. Og som nevnt tidligere leverer vi nye anlegg ukentlig med en teknologi og kunnskap som ligger i tet i byggautomasjonsmarkedet.

KEMax maksimalvokter

Maksimalvokteren er den delen av et sentralt driftskontrollanlegg som gir hurtigst inntjening. Mer enn en tredjedels reduksjon av effektleddet (kW) er normalt. I tillegg oppnås også en betydelig gevinst på forbruket i energileddet (kWh).

Maksimalvokter kan enten leveres som stand alone anlegg eller integrert i Datavaktmesteren. 

Web-hotell

Vi kan tilby å hoste kundens anlegg på vårt eget web-hotell, hvor kunden får en egen web-adresse for betjening av sitt anlegg.