Send oss en forespørsel

Drift og service

Bruken av et bygg endres kontinuerlig og for at leverte anlegg skal fungere optimalt er det viktig med aktiv bruk og tilsyn, da enten av kundens driftsorganisasjon eller andre.

KE Automasjon tilbyr serviceavtaler skreddersydd etter kunden behov, hvor vi sammen setter opp behovet/ønsket for det enkelte kunde eller bygg.

KE Automasjon kan også påta seg driften av bygg, enten som et supplement til kunden selv eller det totale driftsansvar.


Manglende oppfølging og dårlig vedlikehold gir høyere energiforbruk og dårlig inneklima

 

Har du høyt energiforbruk og  høye kostnader?

 • Tette ventilasjonsfiltere, feil og mangler sørger for at bedrifter og kommuner hvert år taper store beløp gjennom økte strømutgifter
 • Nytt utstyr blir kjøpt inn uten at det blir tilpasset og/eller implementert i SD-anlegget
 • Samspill mellom f. eks. varmepumpe og elektrokjel er ikke  optimalisert
 • Endringer i bygningsstrukturen uten at feltutstyr og SD-anlegg tilpasses de nye forutsettingene
 • Feil settpunkt for temperatur på tilluft fra ventilasjonsanlegg
 • Feil innstilt varmekilde eller feil settpunkt
 • Feilplassert varmekilde
 • Foreldet teknologi
 • Slitasje på utstyr
 • Oppdage og rette feil så tidlig som mulig

 

 Har du dårlig innemiljø og helseplager?

 • Hodepine
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Tretthet
 • Forverring av astma/allergi
 • Økt forekomst av husstøvmidd
 • Hyppigere luftveisinfeksjoner

 

Serviceavdelingen tilbyr:

 • Serviceavtaler
 • Driftsavtaler
 • Vaktordning
 • Driftstjenester
 • Opplæring/kursing
 • Reservedeler
 • Vedlikeholdsbesøk
 • Rådgivning
 • Andre faggrupper gjennom drift/serviceavtale

 

Ta gjerne kontakt for et løsningsforslag:   

Se vår brosjyre her!

Jørn Idar Kolnes
Leder Drift & Service
934 16 822
jik@ke.no