Klepp Kommune

Datavaktmestern, KE Automasjon AS

Tu Skule

Den siste tiden har det vært veldig mye fokus i diverse fagblader på byggautomasjon og tekniske anlegg som ikke fungerer i nye bygg, og hvor det kreves nye investeringer og masse etterarbeid for å få anleggene til å fungere optimalt.

KE Automasjon leverte Datavaktmesteren og var integratør ved nye Tu skule i Klepp kommune. Vi viste sammen med de andre entreprenørene at nye bygg kan fungere den dagen anlegget overleveres.

«I dag har Tu skule hatt sin fyrste skuledag på den flottaste skulen i landet. Det meste fungerer svært godt allerede frå dag 1». Slik åpnet administrasjonen skolen i januar.

TU-skule har fire nivå, et samlet areal på 5.000 kvadratmeter og er formet som en stjerne. Byggherre er Klepp kommune. Skolen er en baseskole med kapasitet for 350 elever. I tillegg til klassebaser, har skolen en aula med plass til 350 personer, et stort bibliotek, kantinekjøkken, musikkrom, rom for sløyd, mat og helse, kunst og håndverk og keramikk. Etter skoletid bruker SFO vrimleareal, klasserom og rom for kunst og håndverk.

Tu skule er et passivhus, prosjektert og ført opp etter Tek10.

Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på varme-pumpe mot jordvarme. Det er boret 11 energibrønner ned til 200 meter. Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varme-gjenvinning med vav-spjeld på alle rom.

Varmeanlegget er styrt og overvåket av Datavaktmesteren med kommunikasjon på modbus til varmepumpe for integrasjon mot øvrige komponenter. Energidata på skolen samles inn via M-bus direkte i undersentralene.

Ventilasjonsanleggene er styrt og overvåket med egne Datavaktmester undersentraler med integrert optimizer for optimal viftedrift.

Alle VAV-spjeld på skolen kommuniserer direkte med Datavaktmesteren undersentraler på modbus – hvor alle data fra spjeldene integreres. Spjelddataene distribueres så over TCP/IP nettverket i bygget til tilhørende ventilasjonssentral for kalkulering av optimalt viftepådrag.

I hvert rom måles temperatur, luftkvalitet og fuktighet av Datavaktmesterens nye følerserie som kommuniserer på modbus til nærmeste undersentral. I hvert gulvvarme skap sitter det en desentralisert I/O modul som styrer gulvvarme ventilene og kommuniserer til nærmeste undersentral.

Alle data kommuniseres så til Klepp kommunes sentraliserte web-baserte Datavaktmester toppsystem for effektiv drift og overvåking.

Send oss en forespørsel

Ta kontakt direkte og send oss en utforpliktende forespørsel.

Fyll ut skjema »